O škole

5. základní škola Cheb je příspěvková organizace (od 1. 1. 2003), jejímž zřizovatelem je město Cheb.

5. základní škola Cheb se nachází v klidné části města Chebu. Většinu žáků školy tvoří především děti ze sídliště Hradčany, Spáleniště a z Hájů.

Historie 5. základní školy Cheb sahá až do roku 1961. Budova školy v průběhu let prošla mnohými stavebními úpravami, nejrozsáhlejšími v roce 2009. Díky tomu je v současnosti moderní školou, s dobře vybavenými učebnami. Součástí komplexu školních budov jsou tři tělocvičny, dvě hřiště, dílny, budova pro první třídy a školní družinu a také školní jídelna.

5. základní škola Cheb se snaží poskytovat všem svým žákům nejen kvalitní základní vzdělání, ale také rozvíjet jejich vědomosti a dovednosti i v mimoškolních činnostech. Výuka probíhá ve všech ročnících dle aktuálně platného Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 5. základní školy Cheb. Kromě výuky povinných předmětů se mohou žáci 7. až 9. ročníku vzdělávat v celé řadě volitelných předmětů.

V rámci mimoškolní aktivity se mohou žáci vyžít v mnoha školních zájmových kroužcích, uměleckých či sportovních. Škola má uzavřenou dohodu o spolupráci s MŠ Osvobození 67 a MŠ Bezručova 1 v Chebu. V rámci této spolupráce jsou poskytovány informace rodičům dětí z mateřských škol o průběhu školní docházky a žáci 9. ročníků připravují program ke Dni dětí pro děti ze školek. Na tuto spolupráci navazuje zápis do prvních tříd, který je prováděn hravou formou a kterého se kromě učitelů účastní také žáci vyšších ročníků naší školy.

5. základní škola Cheb také spolupracuje se základní školou ve Weiherhammeru (SRN) a v průběhu školního roku se žáci i učitelé partnerských škol příležitostně setkávají na sportovních a společenských akcích.

 

Odkazy

              

TOPlist

Kontaktujte nás

5. základní škola Cheb, Matěje Kopeckého 1, příspěvková organizace
Matěje Kopeckého 1
350 02 Cheb

Email: 5zscheb@5zscheb.cz

Telefon:
škola - 354 430 643, 736 481 605
jídelna - 354 431 926
družina - 354 432 610

Více kontaktů: zobrazit

Zřizovatelem školy je město Cheb

Zprávy e-mailem

Budete první informováni o novinkách, školních akcích, apod. Přihlášení odběru můžete kdykoliv zrušit.

Kde nás najdete

Tip: Kliknutím na mapku přejdete na portál Mapy.cz